Gennemgående match 

Fra og med onsdag den 17. April, opstarter vi den gennemgående på de huller der er ”Normale”.

D.v.s. hul 1, 3 og 14 kan IKKE låses i F18

Stableford pointene registres og er gældende med det setup vi har defineret.

Hul 1, 3 og 14 spilles som Par 3 huller med det antal tildelte slag som man normalt har.

Vær opmærksom på nyheder på vor hjemmeside, såfremt der sker ændringer i baneforløbet.

Berettigelse, er først gældende når betaling er sket via MobilePay til 79 82 68 –  Kr. 200,- 

M.v.h. Onsdagsherreudvalget

Flere huller i spil

Fra onsdag d. 10 april er der tilføjet yderligere 3 huller til vores åbne 11 huls sløjfe.

Der er tilføjer et forkortet hul 1, hul 2 samt et forkortet hul 3.

Vi har i onsdagsherrer udvalgtet valgt at spille dem på følgende måde.

Hul 1 som et par 3 hul (Ca. 170 meter)
Hul 2 som “normalt”
Hul 3 som et par 3 hul (Ca. 147 meter til midtgreen)

Vi spiller hullerne med vores normale “SPH”

Det vl betyde at hvis man f.eks. har 1 ekstra slag på hul 1, og man får bold i hul efter 4 slag, får man 2 point.

Hul 14 spilles stadig som et par 3 hul, men nu også med sammen antal ekstra slag ,som man har på dette hul.

Mvh. udvalget for onsdagsherrerne

Gennemgående tunering

Vi har besluttet at vores gennemgående årsmatcher indtil videre er suspenderet, da vi pt. kun kan spille på 11 huller. P.t. er vi kun 16 tilmeldte og for dem der endnu ikke har tilmeldt sig, kan det da stadig nåes.

Der er også åbnet for tilmelding til vores månedsmatch den 1. maj, og ligeledes vores Venskabsmatch UDE mod Grenå den 22.05.2024

Som sædvanlig tilmelding via golfbox.

Månedsmatch + generalforsamling

Husk vi nu på onsdag den 3. april har vores første månedsmatch og Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter.

Der er sidste tilmelding i dag søndag kl. 20:00.

Vi har besluttet at det ikke er muligt at lukke huller i F18, eller at score tæller med i vores årsmatch, da der jo stadig er huller der ikke er åbnet endnu, og nogle hvor teestederne er rykket frem.
 
Vi forsøger dog stadig at spille 18 huller, men mere herom senere, nå vi forhåbentlig ses. 

Som sædvanlig tilmelding via golfbox.  Klik her for tilmelding

Nu starter golfsæsonen.

Vi starter nu på onsdag den 27. marts , hvor banen er lukket fra kl. 15-16.

Da der allerede er solnedgang kl. 18:45, vil der ikke være vagter denne dag. Hvis du kommer lidt sent, så sørg lige for at have en aftale med en.

Vi spiller om vin, og der er en pølse med brød efter runden. I år koster det 30 kr. som man indbetaler som sædvanlig via MobilePay. Ekstra pølser koster 10 kr.

For at kunne holde styr på hvor mange vi er ude (Antal pølser osv), skal man i år skrive sig på en liste, som ligger inde i klubhuset, inden man går ud.    

Der er jo stadig problemer med vand på banen, så vi spiller ligesom vi gjorde til vores nytårsappel, altså de 11 åbne huller, og hvor vi spiller hul 14 som et par 3 hul, med samme antal streger/ekstraslag som man har på hul 15.

Husk der er åben for tilmelding til vores årsmatcher, og ligeledes vores første månedsmatch nu den 3. april.

Vi glæder os til at se jer alle, og selvfølge håber vi der kommer en masse nye med.

Gennemgående turnering

Så er der åbnet op for tilmelding til vores gennemgående turnering.

I år har vi valgt kun at afvikle “Stableford” og “De Fantastikse 18”

Det koster som sædvanlig 200 kr. hvor langt de fleste af pengene går til præmier.

Så få dig nu tilmeldt, så kan være med fra starten, som er til vores månedsmatch den 3. april

Tilmelding som sædvanlig på Golfbox.

Vagtplan

Så er der sat navne på vores vagtplan. Så tjek planen og sæt kryds i kalenderen, den dag du er sat på. Hvis du ikke kan den dato du er sat på, så find en at bytte med og giv besked.

Banen er typisk booket indtil kl 17:00 på almindelige onsdage.  I princippet skal vagtet sidder indtil dette tidspunkt, men hvis der ikke er nogle som har ringet til vagten og sagt de kommer efter 16:30 , er det ok at vagten går ud kl. 16:30.

Så det er vigtigt at de spillere, som ved de kommer efter 16:30 kontakter vagten, så de også har nogke af gå ud med.

Links til vagtplan

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling

til afholdelse onsdag, den 3. april 2024 kl. 20.00* hos Norddjurs Golfklub i klublokalerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 0,00)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  På valg er: Henrik Bach Nielsen, Iver Hougaard Jensen og Per Villadsen. Af disse modtager Henrik Bach Nielsen ikke genvalg.
 6. Valg af én suppleant for 1-årig periode
  På valg er: Lars Næsby – modtager genvalg
 7. Valg af revisor
  På valg er: Peter Due – modtager genvalg
 8. Forslag fremsat af bestyrelsen
 9. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse
 10. Eventuelt

  Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer det foregående år. Valgbare til bestyrelsen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer inden for de seneste 2 år.

* Bemærk – Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter, der har været afholdt månedsmatch, og efterfølgende vil der være spisning og præmieoverrækkelse.
Medlemmer, der ikke deltager i månedsmatchen, men som ønsker at deltage i generalforsamlingen er meget velkomne.

ONSDAGSHERRERNE, Norddjurs Golfklub

Nytårsappel.

Lørdag den 02. marts kl. 08:45, afholder vi nytårsappel. Vi håber og krydser fingre for at vejret er med os, ellers bliver det den 09. marts.

Bemærk start kl. FRA kl. 08.45, med baglæns gunstart.

Efter spillet, tager vi en gang suppe og brød 🙂

Herefter lidt information om den kommende sæson og enkelte nye tiltag.

Turneringsfee = kr. 50,- …..Betaling kan ske på Mobilepay nr. 798268

Indskrivning og betaling kl. 08.00-08.30

Tilmelding som sædvanlig via Golfbox 

P.S. Vores kalender for kommende sæson er også ved at være på plads. Tjek den ud her

Generalforsamling 2023

Husk der er generalforsamling i golfklubben torsdag den 30. november 2023, kl. 19.30

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at opstille som kandidat til bestyrelsesmedlem og/eller suppleant og/eller opfordre andre medlemmer til at stille op til valg.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske i GolfBox fra d.d. og på dette link.