STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til stiftende generalforsamling i ONSDAGSHERRERNE, Norddjurs Golfklub til afholdelse lørdag, den 21. marts 2020, kl. 13.00* i Norddjurs Golfklubs lokaler med følgende Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formål med stiftelse af forening med vedtægter
  3. Gennemgang af udkast til vedtægter
  4. Afstemning: godkendelse af vedtægter
  5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af én suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Aktivitets- og turneringsudvalget – medlemmer heraf m.v.
  9. Eventuelt

* Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter årets nytårsappel jfr. indbydelsen hertil. Såfremt nytårsappellen må aflyses pga. vejr- eller baneforhold, afholdes generalforsamlingen under alle omstændigheder kl. 13.00.

Hent vedtægter her