Månedsmatch

Husk tilmelding til månedsmatch den 12. maj. Da vi stadig ikke må mødes efter runden, bliver det ligesom sidste gang, hvor man får en Sandwich med rundt.

Scorekort afhentes ved dobbeltdøren på terrassen, og afleveres samme sted efter runden.

Præmier til vinderne og flagpræmier udleveres ved månedsmatch i juni måned.