Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær

Generalforsamling

til afholdelse onsdag, den 2. juni 2021 kl. 20.30

hos Norddjurs Golfklub i klublokalerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 0,00)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  På valg er: Martin Jul Pedersen og Lars Hastrup – begge modtager genvalg
 6. Valg af 1 suppleant for 1-årig periode
  På valg er: Lars Næsby – modtager genvalg
 7. Valg af revisor
  På valg er: Peter Due – modtager genvalg
 8. Forslag fremsat af bestyrelsen
 9. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse
 10. Eventuel

  Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer det foregående år. Valgbare til bestyrelsen er alle, der har deltaget i klubbens arrangementer inden for de seneste 2 år.

Bemærk!

Forsamlingsforbuddet jfr. Corona-restriktionerne er årsag til, at den ordinære generalforsamling ikke har kunnet afholdes inden udløbet af april måned, som er deadline herfor jfr. vedtægterne.

Forsamlingen udskydes derfor jfr. indkaldelsen til den 2. juni 2021, hvor den nu indgåede aftale om genåbning tillader, at vi kan samles indendørs i restaurant/café for at afholde et møde med fagligt indhold.

Krav om gyldigt Coronapas/-test eller lign., skal overholdes ved deltagelse i generalforsamlingen.

Hent indkaldelse her