Klubben er nu en formel forening

Den 10. juni 2020 blev en mærkedag for vor “lille hyggeklub”, idet der på den stiftende generalforsamling blev dannet en formel klub med vedtægter, valgt bestyrelse m.v.. Referat fra generalforsamlingen kan ses her.

Etablering af en formel klub er på ingen måde udtryk for, at vi er blevet mere formelle, eller klubben har vokset sig til noget stort. Formålet er det samme: at samle mandlige medlemmer af Norddjurs Golfklub for at spille golf i hyggeligt og socialt samvær, herunder afholde turneringer for medlemmerne og venskabsklubber. Etableringen er alene afledt af, at klubben skal opfylde bestemmelserne vedr. Hvidvask for, at vi kan have en konto i Sparekassen.

Klubbens vedtægter kan ses her.

På generalforsamlingen blev følgende medlemmer valgt som klubbens første bestyrelse, og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med de angivne poster:

Henrik Bach Nielsen – formand

Iver Hougaard Jensen – næstformand

Per Villadsen – kasserer & sekretær

Martin Jul Pedersen – menigt medlem

Lars Hastrup – menigt medlem.

Lars Næsby blev valgt som suppleant, og Peter Due som revisor.

Det er uændret Udvalget (Aktivitets- og turneringsudvalget jfr. vedtægternes §7) der varetager alle praktiske opgaver omkring alle matcher. Medlemmerne heraf fremgår under menuen “Udvalg”
Klubben har efter stiftelsen oprettet et CVR-nr.  = 41 42 44 94, og klubbens konto i Sparekassen bliver registreret herunder.
Med denne registrering får vi også mulighed for at få et “direkte” MobilePay nr. – i stedet for, at indbetalinger skal gå via et medlem. Det nye nummer bliver oplyst, når det er klart til brug.