Generalforsamling

Referat for generalforsamlingen er lagt på vores hjemmeside, og kan læses her under punket “Klubben” og derefter “Referater” eller klik her

Efter vores generalforsamling havde vi i bestyrelsen et kort møde, hvor vi skulle skulle konstituere os i bestyrelsen.

Bestyrelsen består jo af 5 medlemmere som er Iver H, Per V, Martin J, Lars H, og vores nyvalgte Gert Jul.

Ny formand blev Iver, og næstformand blev Gert. Se bestyrelsen her