Tilføjelse/rettelse til spillet på banen:

Lokal regel: Lempelse i urevne bunkere.

Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksistere ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance.
Drop en bold (fra knæhøjde) inden for en køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse i bunkeren

Midlertidig lokalregel: Spil med lejeforbedring.

Lokalreglen er gældende fra 1. maj 2020 og indtil den ophæves:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle områdeklippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hulletend referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.